Vaša interaktívna databáza bodov záujmu a podujatí

Prichádzame s ambicióznou myšlienkou vytvoriť v rámci Slovenska jednotnú databázu bodov záujmu pod názvom KDETOSOM.

Bod záujmu môže byť čokoľvek: prírodná zaujímavosť, pamiatka, občianska vybavenosť, cyklotrasa či podujatie. Vďaka KDETOSOM si môžete vytvoriť na mieru turistického sprievodcu vašou lokalitou. A dokonca s audiokomentárom alebo v cudzom jazyku.

Z databázy KDETOSOM môžete čerpať už existujúce body, alebo iní užívatelia aj vaše body cez API alebo formou predpripravených výstupov priamo na vaše webové sídlo.

Čo systém KDETOSOM dokáže?

Kdetosom je komplexný systém manažmentu bodov záujmu, pomocou ktorého dokážete spravovať vaše body záujmu a následne ich použiť vo svojich webových stránkach alebo aplikáciách.

Zoznam zaujímavosti v obci/meste/regióne

Našou snahou je vytvoriť komplexnú databázu bodov záujmu, vzájomne zdieľateľnú medzi užívateľmi. Body záujmu majú okrem priestorových informácií(GPS) aj svoju miestnu a regionálnu príslušnosť, čo umožňuje ich filtráciu na základe administrátívneho členenia v rámci Slovenska.

Ukážka narácie v slovenskom jazyku:

Interaktívny sprievodca

Organizáciou bodov záujmu do skupín dokážeme vytvoriť sprievodcu, ktorý môže byť v rôznych jazykových mutáciách, vrátane audiokomentárov v rôznych jazykoch.

Pomocou systému KDETOSOM dokážete vytvoriť na stránke sprievodcu vrátane mapy a audiokomentárov

Ukážka narácie v slovenskom jazyku:

Jazykové mutácie

V KDETOSOM prinášame integrovaný systém automatizovaných prekladov do cudzieho jazyka a generovanie audiokomentárov. Ako doplnkovú službu môžete využiť aj našich korektorov.

Ukážka narácie v českom jazyku:

Audio komentáre

Systém natívne podporuje audiokomentáre k jednotlivým bodom záujmu. Voiceover dokážeme vygenerovat automaticky pre rôzne jazyky, prípadne ak už audiokomentáre máte nahraté, môžete ich priradiť k jednotlivým bodom záujmu.

Ukážka narácie v anglickom jazyku:

Náučné chodníky a cyklotrasy

Našim systémom dokážete zoskupovať body záujmu do špecifických skupín bodov a vytvoriť tak rôzne zoznamy na mieru napr. "Top 20 regiónu" alebo náučné a turistické chodníky, cyklotrasy s podrobnejšími informáciami o prevýšení a podobne.

Podporujeme aj tzv. GPX súbory, pomocou ktorých vykreslíme celú trasu na mape.

Ukážka narácie v nemeckom jazyku:

Kdetosom pre podujatia

Podujatia

Systém KDETOSOM vám umožní vkladať do databázy podujatia, ktoré sa konajú vo vašej obci/meste alebo regióne.

Z databázy si môžete generovať výstupy na vašu webovú stránku. Výhodou je, že si môžete nechať zobraziť aj podujatia okolitých obcí a miest a tiež sa vaše podujatia zobrazujú v okolitých obciach, ktoré systém kdetosom.sk využívajú

Ukážka narácie v ruskom jazyku:

Generátor POI a GPX máp

Systém KDETOSOM vygeneruje na vašom webovom sídle mapu, do ktorej zakreslí vybrané body záujmu. Môžete si tiež nechať vykresliť GPX súboru s priebehom trasy.

Ukážka narácie v maďarskom jazyku:

Aktuálne počasie

Pri každom bode záujmu zobrazujeme aktuálne počasie, ale aj predpoveď na najbližšie dni. Plánovanie výletu môže byť pre vašich užívateľov o to jednoduchšie.

Ukážka narácie v poľskom jazyku:

Prepojenie s Google bodmi

Podporujeme prepojenie bodu záujmu s jeho inštanciou v systéme Google. Takto dokážeme automaticky doplniť k vášmu bodu užitočné doplňujúce informácie - napr. otváracie hodiny, hodnotenie užívateľov, Google fotografie a pod.

Ukážka narácie vo francúzskom jazyku:

Databáza NKP

Disponujeme internou databázou vyše 10tis. kultúrnych pamiatok a 17tis. pamiatkových objektov. Ich prepojením na váš bod záujmu automaticky sprostredkujeme podrobnejšie informácie o bode záujmu. Ďakujeme Pamiatkovému úradu SR.

Ukážka narácie v talianskom jazyku:

API pre vašu aplikáciu

Ak vám nepostačujú naše vizuálne výstupy, systém disponuje API rozhraním, pomocou ktorého môžete získať dáta napr. aj pre vaše mobilné aplikácie, alebo destinačné portály. Ak neviete čo je API, nevadí, váš programátor tomu určite rozumie.

Ukážka narácie v španielskom jazyku:

Navigácie cez Google Mapy alebo Waze

Do každého bodu záujmu je možné nechať sa navigovať cez aplikáciu Google Mapy, alebo Waze, podľa preferencií užívateľa.

Ukážka narácie v slovenskom jazyku:

Zdieľateľné dáta

Za veľkú výhodu považujeme skutočnosť, že dáta sú centralizované a vám sa na vašom webovom sídle obce zobrazujú body záujmu z okolitých obcí a naopak, vaše body záujmu posielame v rámci geolokačného hľadania na všetky geograficky blízke, ale aj vzdialenejšie portály.

Dôsledkom toho je, že automaticky časom získavate bohatší obsah od ostatných užívateľov systému, ale tiež váš obsah jednoducho distribuujete na ostatné portály, čím zvyušeje povedomie o vašich pamiatkach, zaujímavostiach alebo kultúrnych podujatiach.

Atraktívne smart riešenie pre váš web.

Výstup z databázy KDETOSOM si pridáte na vaše webové sídlo jednoduchým spôsobom. Systém vám vygeneruje skript na mieru, ktorý vložíte na miesto, kde chcete, aby sa výstup zobrazoval a o všetko sa postaráme my.

 • implementácia trvá niekoľko sekúnd,
 • žiadne programovanie a zložité zásahy,
 • získate hodnotné dáta,
 • jazykové mutácie a audio,
 • filtrácia podľa kategórií,
 • vyhľadávanie podľa polohy užívateľa,
 • možnosť grafického zladenia s vašim webom,
 • automatická responzivita,
 • vhodné pre samosprávy, OCR, destinačné portály,
 • vhodné pre ubytovacie zariadenia,
 • vhodné vo vyučovacom procese,
 • technicky bezpečné riešenie.

Ukážka s audiom v rôznych jazykoch

Prezrite si, ako môže vyzerať výstup na vašej stránke v rôznych jazykoch a vypočujte si, aký rozmer pridá audio voiceover pre váš bod záujmu.

Nie sme aplikácia, ale môžeme sa tak tváriť !

Prichádzame s ambicióznou myšlienkou vytvoriť v rámci Slovenska jednotnú databázu, do ktorej môžete vkladať body záujmu alebo môžete z nej čerpať už existujúce body.

chcem vedieť viac...

Skvelá a jednoduchá administrácia

Súčasťou systému Kdetosom je aj responzívne administračné rozhranie pre autorizovaných užívateľov

 • Spravujte body záujmu z PC a telefónu
 • Pridajte fotografiu k bodu záujmu priamo z telefónu

Technické okienko

Systém je pre vaše webové sídlo mimoriadne nenáročný - od počiatku vývoja sme ho optimalizovali rýchlosť a objem prenášaných dát. Integráciou do vášho webového sídla používate len cca 27kB skriptu vrátane CSS.

Celý kôd je napísaný od počiatku v Javascripte, bez nutnosti používať externé knižnice, čo výrazne odľahčuje a zrýchľuje celý systém. Toto je prínosné hlavne pre vašich užívateľov, keďže celá funkcionalita zobrazovania prebieha na strane klienta (v mobile, tablete, alebo PC užívateľa). Váš server ani vaše webové sídlo nie je zaťažené vôbec, keďže celý výstup sa inicializuje až v zariadení u užívateľa.

Všetky výpočty a spracovanie dát do výsledku prebieha na našich výkonných serveroch a celá komunikácia prebieha na pozadí(ajax) bez nutnosti refreshovať vašu stránku.

Aj keď sa systém integruje vo vašom webovom sídle, neznamená to pre váš server ani vašu stránku žiadne bezpečnostné riziko, pretože nepristupujeme ani technicky nemáme ako pristupovať k zdrojom vašej stránky.

Kto používa systém kdetosom.sk ?

Systém KDETOSOM prichádza na trh v roku 2021 a zatiaľ ho úspešne testujeme v ostrej prevádzke na nasledovných portáloch.

Región Hont
[pripravujeme]

Mesto Krupina
[Po stopách Sládkoviča]

OOCR Dudince
[pripravujeme]

fk

Toto je príležitosť, ako priniesť nový atraktívny obsah pre vašich návštevníkov.